Kontakt

Telefon1

Skolens kontor kan kontaktes ma-fre fra kl 7.45

Telefon : 04633/286

Wolleshuus 2

24986 Mittelangeln